Hindi Poem for a Beautiful Girl – सुन्दर सी लड़की

सुन्दर सी लड़की से सुन्दर मुलाकात सुन्दर सी लड़की से वो मीठी सी बात सुन्दर सी लड़की के लाल लाल गाल सुन्दर से लड़की के रेशमी लम्बे बाल सुन्दर सी लड़की का सुन्दर सा मोबाइल सुन्दर सी लड़की का सुन्दर सा स्माइल सुन्दर सी लड़की की सुन्दर पढाई सुन्दर सी लड़की सर्वोत्तम आई सुन्दर सी […]

Read More